031-711 94 00 info@human-touch.se
Pågående forskning om Reiki

Pågående forskning om Reiki

Pilotstudie om Reiki vid drogavvänjning Just nu pågår ett forskningsprojekt i Göteborg om upplevelser av Reikibehandling vid avvänjning av alkoholberoende. Det är en kvalitativ studie som sker inom ramen av en masterexamen i vårdvetenskap. Human Touch Body & Brain...