031-711 94 00 info@human-touch.se

Välkommen till våra företagstjänster!

Hur gör ni för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats?

Vi erbjuder hälsoutvecklande insatser i förebyggande och rehabiliterande syfte samt utbildningar och föreläsningar i kommunikation och Stresshantering / Mindfulness.

Vi vänder oss till företag och organisationer som vill komplettera sitt HR-arbete med kompetens inom de tjänster vi representerar. Vi verkar även som ett komplement till företagshälsovården.

Hur ser ert företags samarbetsklimat ut?

En stor framgångsfaktor i företag är just kommunikation och samarbetsklimatet på arbetsplatsen, därför erbjuder vi inspirationsföreläsningar och utbildningar i kommunikation för ledare, chefer och hela arbetsgrupper. Vi erbjuder också kurser och föreläsningar i Mindfulness och stresshantering. Läs mer under fliken föreläsningar,  kurser och utbildningar…

Våra aktuella företagstjänster vi erbjuder:

1. Föreläsning i Kommunikation för bättre samarbetsklimat

2. Effektiv kommunikation och feedback på arbetsplatsen, ½-dag

3. Konflikthantering och medling för ledare, 1 dag

4. Processtöd för grupper och individer

5. Förebyggande och rehabiliterande hälsopaket

6. Företagsmassage

7. Stresshantering och Mindfulness

8. Yoga på arbetsplatsen

Vi hjälper er att nå Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer.

Enligt arbetsmiljöverkets nya riktlinjer som träder i kraft i mars-2016 är arbetsgivaren skyldig att skapa förutsättningar för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Stress, konflikter och mobbning är några av de stora ohälsofaktorer som enligt undersökningar ligger till grund för ohälsa och frånvaro på arbetsplatsen. Mer info om arbetsmiljöverkets nya riktlinjer kan du läsa på: www.arbetsmiljoverket.se

För prisuppgift och offert kontakta Susanne Göransson 031-7119400 eller e-post: info@human-touch.se

Läs mer om tjänsterna under fliken Företag i menyn…

Share This