031-711 94 00 info@human-touch.se

Inspirationsföreläsning i kommunikation

  Föreläsning- Inspiration till kommunikation Konflikt. Låter det lite tungt? Tänk om! Konflikter och olikheter är en förutsättning för  dynamik och utveckling i grupper och organisationer. Det är också en spännande möjlighet till personlig utveckling genom att titta...