031-711 94 00 info@human-touch.se

Gun Moss Bjerling

Energiterapeut och utbildare

Hej och välkommen!

Jag heter Gun och arbetar som Energiterapeut och utbildare.

Jag är Leg Psykiatrisjuksköterska och jag har arbetat med energimedicin/Reiki sedan 1994 och 1995 skrev jag en första svensk introduktion till Reiki;  Reiki – Naturlig healing genom den Universella Livsenergin och fortsatte sedan med översättning av Reikilitteratur. En vårdvetenskaplig litteraturstudie blev klar 1998; ”Healing som omvårdnad – ett komplement inom den etablerade vården”. År 2004 inledde jag uppbyggandet av Förenade Reikiförbundet i Sverige och var aktiv inom styrelsen de första tre åren. Just nu pågår en litteraturstudie om Reiki och en pilotstudie om Reiki vid alkoholavvänjning. Du kan läsa om mina tankegångar om energi i bloggarna på www.alternativjournalen.se och www.livsstilsmassan.info.

För mer information gå in på Guns hemsida: www.secourong.com

Gun Moss Bjerling . Energiterapeut och utbildare
Boka-knapp
Share This

Dela detta!

Dela denna sida med dina vänner.