031-711 94 00 info@human-touch.se

Homeopatisk behandling

Föreläsningar

Homeopati

Homeopati är en behandlingsmetod som bygger på att stimulera kroppen till självläkning och att nå optimal hälsa.

Homeopati ser till hela människan där både fysiska, mentala och känslomässiga symtom behandlas. Det är en mild och effektiv behandling som ger varaktig effekt och behandlar den bakomliggande orsaken. Medlen, de homeopatiska medicinerna är läkemedelsregistrerade och ger inga biverkningar.

Behandlingen är individuell och därför ges inte samma medel till samma tillstånd. Det är din personliga reaktion som är avgörande. Eftersom varje person är unik krävs en lång genomgång av symtomen och därför är även behandlingstiden också varierande beroende på hur länge symtomen funnits där.

En homeopatisk konsultation tar mellan 60-120 minuter första gången. Efter detta ges ett medel och en uppföljningstid bokas 4-6 veckor efter. Uppföljningskonsultationen tar 30-45 minuter.

Homeopati kan användas enbart eller i kombination med andra behandlingsmetoder och mediciner. Här skiljs det på akut behandling (kortvariga problem) som kan behandlas själv hemma (tex vid förkylning) och kronisk behandling (symtom som pågått flera år). Det kroniska tillståndet är mer komplex om då behövs hjälp av en utbildat homeopat.

Gå till homeopat om du vill:

ta ansvar för din hälsa
respektera signalerna från din kropp/sinne
sluta att enbart dämpa symtom
genomgå en beprövad behandlingsform
minska antibiotikaanvändningen
undvika onödigt intag av läkemedel

Exempel på behandlingsområden:
Mag-tarmbesvär
Eksem och andra hudproblem
Menssmärtor och kvinnliga problem
Huvudvärk
Besvär i urinvägarna
Sömnproblem
Envis snuva med nästäppa
Problem med rygg,axlar, nacke
Stress och stressrelaterade symtom
Nedstämdhet

Varmt välkommen att boka tid hos Helena Jonasson

 

Share This

Dela detta!

Dela denna sida med dina vänner.