031-711 94 00 info@human-touch.se

EFT - tapping, knackning på karatepunkten. alternativ metod som löser blockeringar.