031-711 94 00 info@human-touch.se

Aktuella kurser och fortbildningar

Fortbildning

Aktuella tjänster:

1. Effektiv kommunikation och feedback på arbetsplatsen, ½-dag

Hur gör man för att utveckla ett rakt och ärligt samarbetsklimat på arbetsplatsen? Utbildningen bygger på NVC-modellen som är en väl beprövad metod för att underlätta ömsesidig förståelse och hållbara lösningar med respekt för varandras olikheter och behov.

2. Konflikthantering och medling för ledare, 1 dag

En av de viktigaste faktorerna för hur en grupp presterar är dess förmåga att kommunicera och hantera meningsskiljaktigheter och konflikter. Denna utbildning vänder sig till dig som är ledare och vill fördjupa dina kunskaper om grupputveckling, konflikthantering och medling.

3. Processtöd för grupper och individer

Jakob Alm leder grupprocesser för grupper som vill förändra och utveckla sitt samarbetsklimat. Jakob coachar också personer i ledningsfunktion som vill utveckla sin kompetens i hantering av konflikter och utmanande samtal.

4. Kurser för män

Hur upplever du mansrollen idag och hur hanterar du de förväntningar som du möts av som man?Hur gör man för att ha tillgång till alla sidor i sin personlighet som kraftfullhet, sund gränssättning, sårbarhet, tillgång till känslor och empati?

Kursen ”Bli framgångsrik i dina relationer” tar upp dessa frågeställningar och med kommunikationsmodellen Nonviolent Communication får du under kursen verktyg att sätta adekvata gränser, kunna sätta ord på och hantera känslor samt fördjupa relationen till dig själv och din omgivning.

För bokning och kontakt:

Jakob Alm

Human Touch Body & Brain

Tel 0705-949160 alt 031-7119400

e-post jakob@human-touch.se

”Vi har haft Jakob hos oss på enheten för chefsstöd, HR-avdelningen i Mölndals stad. Under en halvdag föreläste och ledde Jakob dialogen i ämnet Nonviolent Communication. Jakob utförde detta med stor lyhördhet och på ett mycket ödmjukt, förtroendeingivande och professionellt sätt. Jag kan varmt rekommendera att använda Jakob inom ämnet Kommunikation”

 Anna-Lena Enström, Förhandlingschef Mölndals stad

”CANEA har valt att utbilda hela personalen i feedback, kommunikation och konflikthantering med Jakob Alm från Human Touch som kursledare. Jakob är en dynamisk och lyhörd kursledare som skapade ett öppet klimat under utbildningsdagen med många intressanta diskussioner i vår personalgrupp. På ett lättsamt och pedagogiskt sätt gav han oss med Nonviolent Communication som huvudmodell konkreta verktyg och förhållningssätt för effektiv och tydlig kommunikation, såväl i arbetsgruppen som med kunder och intressenter. Jag rekommenderar varmt utbildningen och Jakob som kursledare och föreläsare!”

Christer Hellstrand, VD CANEA

Share This

Dela detta!

Dela denna sida med dina vänner.