031-711 94 00 info@human-touch.se

Lina Roizman Solomou

Dipl. Medicinsk Massageterapeut

Hej och välkommen!

Min intention är att skapa ett tryggt utrymme för dig som kund så att du kan känna att det är ok att vara i det du är i just nu. Min uppgift som kroppsterapeut är att hålla detta utrymme och varsamt låta obalanser, spänningar och smärta upptäckas och bearbetas.

Jag har stor respekt för att alla människor är olika med olika förutsättningar och att var och en kommer med sin berättelse. Jag förundras ofta hur anpassningsbar våra kroppar är och hur den kompenserar fysiska, psykiska och känslomässiga obalanser. Kroppen söker alltid balans och med bra förutsättningar är det lättare att bistå kroppen till självläkning. Jag är både nyfiken på och ödmjuk inför denna högre intelligens som vi alla har inneboende i oss.

Hur jag jobbar.

Genom mina händer lyssnar jag på din kropp och vad den behöver för att komma i balans. Min uppgift är att skapa ett utrymme för spänningar att komma fram till ytan och förmedla den information som behövs. Jag jobbar med spänningarna i din kropp och hjälper dig att tolka och förstå vad spänningarna står för i ditt liv oavsett om de är fysiska, psykiska eller känslomässiga.

Metoden jag använder bygger på respekt för dig och din kropp. Metoden är mjuk och ger kroppen möjlighet att hitta sin balans. När spänningar synliggörs och frigörs får du som klient möjlighet att komma djupare in i dig själv och förstå vad din kropp vill förmedla.

Vad du får med dig-

Min intention när du går från en behandling är att en process har påbörjats där du har fått större kontakt med dig själv och din kropp. Du får då större tillgång till din inre dialog och kan i större grad leva inifrån och ut istället för tvärtom.

Den återkopplingen jag ofta får från mina kunder är att de känner sig väldigt avslappnade när de går från mig och att de har blivit mer lyhörda för kroppens signaler och budskap. De känner sig ofta väldigt trygga under behandlingen och i processen efteråt.

”Lina inger ett djupt förtroende och jag kan hos henne slappna av på djupet, tryggt förvissad om att hon med närvaro, integritet och inkännande förmåga bemöter min kropp och mina behov på ett sätt som hjälper mig släppa spänningar och finna kontakten med kroppen igen”

Nina

”Redan efter tre behandlingar upplever jag en vakenhet i min kropp som jag inte tidigare upplevt. Kroppen känns mer kommunikativ och jag har känt mig mer lyhörd för dess behov och signaler. Det är en spännande process att gå igenom och eftersom behandlingen går så varsamt och inkännande fram får jag möjlighet att förstå processen och bearbeta allt i min egen takt”

Malin

Share This

Dela detta!

Dela denna sida med dina vänner.